CNfirms.com » X » XI » XIN » XINJ » XINJI » XINJI- » XINJI-H » XINJI-HO » XINJI-HONG

Xinji Hongzheng Chemical Co., Ltd.

一般状况:

这公司是经营中还是非经营中?. 了解更多.

公司名称:

Xinji Hongzheng Chemical Co., Ltd.

公司总监:

这是参与公司活动的人员名单。. 了解更多.
如果您需要移除信息请点击这里。

行政辖区:

中国

销售:

$9.85M