CNfirms.com » C » CH » CHA » CHAN » CHANG » CHANGF » CHANGFU » CHANGFU-

Changfu Xincheng Branch of Chengdu Hailingge Catering Development Co., Ltd.

一般状况:

这公司是经营中还是非经营中?. 了解更多.

公司名称:

Changfu Xincheng Branch of Chengdu Hailingge Catering Development Co., Ltd.

公司总监:

这是参与公司活动的人员名单。. 了解更多.
如果您需要移除信息请点击这里。

行政辖区:

中国

销售:

$1.35M